YONHAP

Agency

Yonhap News Agency
President and CEO: Mr. Ghi-Hong Seong
Address: 
25 Yulgokro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 110140
Phone: 
+82 2 398 3661 , +82 2 398 3679 , + 82 2 398 3659
Fax: 
+82 2 398 3497
Contact persons: 
Mr. Hwang Sun ik / Ms. Kim Su jin / Mr. Lee Chi Dong